Ter Nagedachtenis


Français  Deutsch  Deutsch  български  српски  Hrvatski  Dansk  Svenska  Türk  Suomi  Norsk  Italiano  English  English  русский  日本語  Polski  Slovenski  český  Român

Afbeelding van een gestyleerd grafkruis

VERSLAG VAN DE BOND OVER 1944/1945

In haar verslag over de jaren 1944/1945 kijkt het Bondsbestuur in 1946 terug op de laatste 2 jaren van de oorlog en de Duitse bezetting van ons land. Ook in de gelederen van de Krachtsportbond hadden de Bezetters de nodige slachtoffers gemaakt. Hoewel men dankbaar is voor het behoud van het leven, denkt men met weemoed terug aan hen die dit geluk niet met ons delen omdat zij gevallen zijn voor onze bevrijding, door de wrede toepassing van een rassentheorie of door gevechtshandelingen. Het leed, de zorg, het verdriet en het verlies van alles wat ons lief en dierbaar was, zullen in de geschiedenis van ons land en de Bond voor altijd blijven voortleven. Dat mag nooit worden vergeten! In ons midden zijn nooit meer teruggekeerd:

Zwaar getroffen is de vereniging “K.D.O.” -Amsterdam. Zij verloor haar beide oprichters J. van Moppes en T. de Wit, beiden Erelid van de Bond en Lid van Verdienste 1e Graad. Moppes was ook medeoprichter van de Bond en Bestuurslid. Een goede worstelaar die tevens heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen van 1908 te Londen en Kampioen van Nederland (Lichtgewicht) in 1908. De klap voor “K.D.O”.-Amsterdam was echter nog veel groter! De club verloor ook nog M. Haringman; W. Bremer;

Zij zijn allen naar Duitsland getransporteerd en vonden daar de dood! I. Halberstadt; C. Gans, J. Tertaas, S. Schrijver, S. Snoek, L. Veffer, Kampioen van Nederland (Extra-Vedergewicht) in 1940. S. de Vries, H. Wurms, A. Canes, J. Grushaber en M. Blog.

Twee leden van “D.O.K”.-Beverwijk, K. de Boer en H. Adelaar, werden gedood door een bombardement. Ook J. van de Bosch, één van de illegale strijders, is in handen gevallen van de overweldigers en in Duitsland doodgemarteld.

Kampioen van Nederland (Vedergewicht) in 1941; W.F. Ox de alom bekende worstelaar van “S.S.S”.-Amsterdam, sneuvelde in een heldhaftig gevecht met de S.D. (= Sicherheits Dienst). In de Beethovenstraat te Amsterdam is te zijner nagedachtenis een gedenksteen geplaatst.

Van “Achilles”-Arnhem sneuvelde J. van Buuren in 1940 bij Nijmegen. Hun lid H.H. Thuisman werd op 4 April 1945 in de plaats Baak dodelijk getroffen door een granaat.

De ijverige secretaris, A. van Schooten, van het Haagse “U.D.I.”, (later omgedoopt in H.G.V.) is op 1 Maart 1945 bij een razzia door de Duitsers opgepakt, naar Scheveningen gebracht, vandaar naar het “kamp Amersfoort” en tenslotte terechtgekomen in het concentratiekamp Neuengamme in Duitsland, vanwaar hij niet meer is teruggekeerd.

De Amsterdammer B.B. Baars van “Hercules" verleende hulp aan zijn bij een razzia gewonde vriend, die hij in veiligheid wilde brengen en werd ter plaatse in Juli 1944 gefusileerd. De oud-secretaris van de club, F. Blog, is op 4 Februari 1944 naar Westerbork vervoerd, in Augustus van hetzelfde jaar naar Auschwitz, om daar de dood te vinden.

Van “De Halter”- Utrecht kwam J. Visser, een illegale strijder, in Kamp-Amersfoort terecht, vanwaar hij werd overgebracht naar Scheveningen. In Juli 1942 werd hij gedood.

Tenslotte A.M. Heijblom van “B.G.V.”- Breda. Hij ontvluchtte ons land in 1942, kwam na veel ontberingen aan in Engeland, diende het vaderland bij de vliegdienst, maakte tal van vluchten naar vijandelijk gebied en vond op 3 Mei 1945 de dood, door op een veroverd vliegveld in Osnabrück, op een landmijn te stappen.

Een droeve lijst met namen van mensen die zich in het maatschappelijk leven en voor hun vaderland verdienstelijk hebben gemaakt!

✵✵✵ Zij rusten in Vrede ✵✵✵

🠕