Introductie


Français  Deutsch  Deutsch  български  српски  Hrvatski  Dansk  Svenska  Türk  Suomi  Norsk  Italiano  English  English  русский  日本語  Polski  Slovenski  český  Român

De Worstelhistorie van Vedergewicht Gerard Ram

Lid van de Worstelclub “De Halter-Utrecht” sinds 13 Februari 1950

Om deze website in een door mij gewenst design, aan hen die erin geïnteresseerd zijn, te kunnen presenteren, was het allereerst nodig over de kennis te beschikken voor het opzetten daarvan. Daarvoor kon ik een beroep doen op een zeer goede vriend van mij, Alex ten Bokkel Huinink. Overigens heeft deze bij het samenstellen en brainstormen over de samenstelling van de site nog ondersteuning gehad van mijn zoon Ruud Ram.

Door de jaren heen heb ik met mijn club De Halter tegen talloze clubs en worstelaars op de mat gestaan. Vooral met de worstelaars uit landen als Duitsland, Denemarken, Tsjecho-Slowakije, Zweden moeten er mensen zijn die tegen De Halter op de mat hebben gestaan. Hebt u in uw archief foto's van wedstrijden tegen De Halter, stuurt u die dan naar mij toe. Die worden toegevoegd aan mijn website. Bij voorbaat dank!

De gedachte die ten grondslag ligt aan het opzetten van de website zoals hij op internet te zien is, is de wens om het roemruchte worstelverleden van mijzelf en vele anderen uit de naoorlogse jaren – met vele foto's, vergezeld van vaak uitgebreide teksten – in de herinnering terug te roepen. Met alle respect voor de huidige generatie krachtsporters, mag toch niet worden ontkend dat het worstelen tussen 1945 en ±1980 een ongekend grote bloei heeft doorgemaakt. Niet alleen waren er veel meer krachtsportverenigingen in den lande, maar ook het ledental van de meeste Nederlandse verenigingen was vele malen groter dan tegenwoordig.

Met het wegvallen van de regionale 2e Klasse kampioenschappen uit die jaren (een belangrijke stimulans voor de beginnende worstelaars en de wat mindere goden bij het worstelen, om door te gaan in de sport!) is eigenlijk de teloorgang van de krachtsport in Nederland in gang gezet.

Alleen zeer oudere nog levende mensen uit de krachtsportwereld zullen zich nog kunnen herinneren hoe Gerard Ram, in Bondsvergaderingen en andere bijeenkomsten, op de barricade is gegaan om te voorkomen dat de 2e Klasse Kampioenschappen werden afgeschaft! Net als Don Quichotte was het echter vechten tegen windmolens!!! Ook het steeds verder terugbrengen van de wedstrijdduur – van 15 minuten in de jaren ’50 – naar 5 minuten, is de doodsteek geweest voor veel clubs!

Misschien zullen er in ons land nooit meer het aantal worstelclubs zijn als in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Natuurlijk is het niet de bedoeling de krachtsport en worstelaars uit die jaren te romantiseren of op een voetstuk te plaatsen, maar feit is wel dat die periode vele toppers heeft voortgebracht!

Zoals eerder gezegd wil deze website een beeld geven van een uniek stukje worstelhistorie zoals het door mij en vele generatiegenoten is beleefd. Tevens wil daarmee het respect tot uitdrukking zijn gebracht, dat zovele groten uit de worstelwereld van de afgelopen 50–60 jaar door hun prestaties hebben verdiend!

Website team:

Gerard Ram Research, tekst, foto's
Alex ten Bokkel Huinink design & layout
Ruud Ram design & layout
🠕