Begrafenis van Louis van der Pijl


Français  Deutsch  Deutsch  български  српски  Hrvatski  Dansk  Svenska  Türk  Suomi  Norsk  Italiano  English  English  русский  日本語  Polski  Slovenski  český  Român

Louis van der Pijl Louis van der Pijl

Onder enorme belangstelling is vanmorgen (donderdag 1 augustus 1963) op de derde algemene begraafplaats de trainer van de krachtsportvereniging De Halter, Louis van der Pijl, ter aarde besteld. Enkele honderden belangstellenden kwamen Louis van der Pijl de laatste eer bewijzen, waarbij onomstotelijk kwam vast te staan, welk een vooraanstaande plaats de 40-jarige Haltertrainer in de krachtsportwereld innam.

Namens de Koninklijke Nederlandse Krachtsport Bond sprak de heer Chris Hovens uit Tegelen, voorzitter van de Technische Raad, herdenkingswoorden en schetste de figuur van Louis van der Pijl, die als arbiter veel werk verzette. Hij memoreerde dat Louis van der Pijl veel heeft gedaan voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd. Hij bracht een stuk vernieuwing. De Bond hoopt op de door hem ingeslagen weg voort te gaan. De Koninklijke Nederlandse Krachtsport Bond is trots op hem en op wat hij in zijn korte leven voor het welzijn van de mensen heeft gedaan. Voorzitter S.H. van de Hurk van De Halter bracht de verdiensten van de overledene voor zijn vereniging naar voren en bracht uiting van de sympathie die Louis van der Pijl door zijn eenvoud genoot, wiens kennis en offers voor de krachtsport veel baanbrekend werk voor De Halter hadden gebracht.

Onder het spelen van het Largo van Händel brachten daarna Louis van der Pijl’s leden van De Halter — van wie velen hun ontroering niet meester waren — hem naar zijn laatste rustplaats, waar een schat aan bloemen de baar dekte en waar velen uit de krachtsportwereld afscheid namen. Aan het graf werd nog het woord gevoerd door Zuster van Hasselt, die sprak als goede kennis van de familie. Namens de echtgenote en de zoons van Louis van der Pijl sprak voorzitter van de Hurk een dankwoord.

Louis van der Pijl Louis van der Pijl
Oud-Trainer De Halter-Utrecht
(Overleden Juli 1963)
Van der Pijl & Schouten Louis van der Pijl tegen Frits Schouten
Louis van der Pijl (De Halter-Utrecht) tegen Frits Schouten (Ajax-Amsterdam), de viervoudige Kampioen van Nederland in het Middengewicht.

Persoonlijke noot van Gerard Ram

Op de 28e juli 1963 bereikte mij telefonisch het bericht dat trainer Louis van der Pijl, tijdens het verblijf op zijn vakantieadres in de Markerwaard, op het toilet onwel was geworden en was overleden aan een acute hartaanval.

Overigens realiseerde ik mij pas veel later dat er vooraf toch wel signalen waren geweest welke in de richting hebben gewezen van een hartaandoening bij Louis. Zo herinner ik mij een moment op de training dat hij tijdens een trainingssessie plotseling een keer op zijn knieën aan de rand van de mat ging zitten om bij te komen. Even later ging hij naar de douchecel. Toen ik hem daarheen gevolgd was zag ik dat zijn lippen blauw waren. Wellicht heeft dat al in die richting gewezen.

Niet wetend wat de familie van Louis zou doen, ben ik op de motor gestapt en met één van mijn broers spoorslags naar de Markerwaard gereden. Daar aangekomen konden wij onverrichterzake weer naar Utrecht terugkeren, omdat het stoffelijk overschot van Louis inmiddels al was overgebracht naar Utrecht.

Voor de begrafenis welke enkele dagen daarna plaatsvond op de 3e Algemene Begraafplaats aan de Opaalweg in Utrecht hebben 8 prominente leden van De Halter (waaronder ondergetekende) de meest bewonderde en beminde trainer van De Halter naar zijn laatste rustplaats gedragen. De slag van het heengaan van Louis van der Pijl was bij mij persoonlijk echter hard aangekomen, dat ik bij het gezamelijke dragen van de kist naar Louis’ laatste rustplaats, mijn emoties nauwelijks de baas was.

Voor mij stond zijn dood bijna gelijk aan het verlies van een geliefde broer of vader. Velen zullen zich na afloop van de plechtigheid waarschijnlijk verbaasd hebben over de heftige emoties welke bij mij de vrije loop kregen!

Nooit heb ik mij echter geschaamd voor de emoties welke het heengaan van deze geliefde trainer bij mij hebben opgeroepen!

🠕