35-jarig jubileum De Halter - Utrecht


Français  Deutsch  Deutsch  български  српски  Hrvatski  Dansk  Svenska  Türk  Suomi  Norsk  Italiano  English  English  русский  日本語  Polski  Slovenski  český  Român

Op 19 mei 1956 vierde De Halter haar 35-jarig bestaan met een druk bezochte receptie. Naast tal van afgevaardigden van krachtsportverenigingen uit den lande, waren van het Bondsbestuur aanwezig de heren W.A. Linnenbank en W.F. Eckhardt, die hun beste wensen aanboden met een fraai bloemstuk.

Vele sprekers voerden het woord en tal van bloemstukken nam het bestuur in onvangst, waarvoor voorzitter Ab Veenendaal allen hartelijk dankzegde.

Burgemeester-De_Ranitz-Nieuw_Clublokaal-1955.jpg De Burgemeester van Utrecht op bezoek bij "De Halter".
Van links naar rechts: Henk Alflen, Loek Alflen, Leo Piek, Burgemeester Jhr. De Ranitz, Harry Lit, Dirk Luider en Henk Hooft.

Het Bestuur van de vereniging bestond in dat jaar uit vijf personen, te weten:

In de avond kwam de gehele Halterfamilie in feestelijke stemming bijeen in restaurant “Esplanada” in Utrecht.

Na de opening aldaar vond er een ware geschenkenregen plaats! Een BEKER voor Loek Alflen, een LAUWERTAK voor de gebroeders Eduard en Henk Alflen. Een MEDAILLE voor Gerard Ram en Herman van Basten. (Ja, de broer van de vader van Marco van Basten!). Dit alles als beloning voor hun bijzondere sportieve prestaties! Oefenmeester Henk Hooft ontving voor zijn 20-jarig clublidmaatschap de GOUDEN CLUBSPELD. Harry Lit kreeg een ZILVEREN POTLOOD en Thijs Ummels Sr. een LEGPENNING.

Het muziekgezelschap “Mas Bes zorgde daarna op bijzondere wijze voor een pakkend slot, waarbij de danslustigen de gelegenheid kregen zich tot drie uur in de morgen op de dansvloer uit te leven. De ontvangen bloemstukken werden geschonken aan de patiënten van het Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht.

🠕